Auto noma, pasažieru un kravu pārvadājumi

Autonomas nosacījumi


Vadītāja apliecība
automašīnas vadītājam jābūt derīgai autovadītāja apliecībai. Lai vadītu mikroautobusu.

Nepieciešamie dokumenti
Privātpersonām: lai saņemtu automašīnu, personai ir nepieciešams iesniegt pases un autovadītāja apliecības kopijas, kā arī uzrādīt to oriģinālus.

Drošības nauda
paredzemā drošības nauda € 150,00 - 300 apmērā nomas sākumā tiek iekasēta no Nomnieka. Paredzētā drošības nauda tiek pieņemta skaidrā naudā. Ja nav pārkāpti nomas nosacījumi, drošības nauda nomas beigās tiek atgriezta atpakaļ.

Norēķini
norēķinus par pakalpojumiem ir iespējams veikt skaidrā naudā, vai ar pārskaitījumui atstājot ķīlā drošības naudu.

Degviela
nododot automašīnu, degvielas tvertnei jābūt uzpildītai tādā apmērā kādā tā bija saņemot. Ja automašīna tiek nodota ar mazāku degvielas daudzumu, tiek aprēķināta papildus maksa par trūkstošo degvielu 2,00 € par vienu litru.

Smēķēšana
automašīnas salonā ir kategoriski aizliegta.

Tīrīšana
automašīna tiek piegādāta tīra - nomazgāta no ārpuses un iztīrīta no iekšpuses. Atgriežot automašīnu tai arī ir jābūt nomazgātai no ārpuses un iztīrītai no iekšpuses. Papildus maksa tiks pieprasīta, ja ir nepieciešama atkārtota tīrīšana, virsbūves mazgāšana 15,- €, salona tīrīšana 15,- €, salona ķīmiskā tīrīšana 100,- €.

Minimālais nomas periods
viena diennakts (24 stundas).

Maksimāli pieļaujamā kavēšanās
60 min.

Papildu aprīkojums
piedāvājam papildu aprīkojumu, kas ir pieejams pēc pieprasījuma:
Lūdzam iepriekš informēt iznomātāju par vēlmi iznomāt papildu aprīkojumu.

Automašīnas apdrošināšana
automašīnai ir veikta sekojoša apdrošināšanas: obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA)

Pašrisks
klienta pašrisks mikroautobusu bojājumiem ir €  no 300,00 ( trīs simti euro), Klienta pašrisks par automašīnas pilnu bojāeju vai zādzību ir pilnā apmērā no a/m vērtības. Paša risks tiek piemērots divkāršā apmērā, ja zaudējumi radušies transportlīdzekļa zādzības gadījumā Krievijas, Baltkrievijas vai Ukrainas teritorijā.

Klienta paša risks netiek ieturēts, ja transportlīdzekļa bojājumā ceļu satiksmes negadījuma rezultātā vainojama konkrēta cita - zināma trešā persona, kuras atbildība ir apdrošināta saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu un kuras vainu apliecina kompetentas iestādes nolēmums vai saskaņotais paziņojums.

Nomnieka atbildība:

Par papildus samaksu ir iespējams iegādāties pilnu Kasco apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Sodi
sods par automašīnas dokumentu vai atslēgu nozaudēšanu – 200.00 €
Visi sodi par administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas veikti automašīnas lietošanas laikā, jāsedz Nomniekam.

Rezervācijas Līgums

  • Rezervācijas Līgums